โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ร่วมภาคภูมิใจ...ลูกชัยชุมพล สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ได้อันดับที่ 1 และนักเรียนทุกคนที่สอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ......

11 มิถุนายน 2563   145 ครั้ง
Share :

รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2561

 ......

19 มีนาคม 2563   307 ครั้ง
Share :

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   292 ครั้ง
Share :

สังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

  "ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล" 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   260 ครั้ง
Share :

ฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   264 ครั้ง
Share :

ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา (English Program)

 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม GTX......

19 มีนาคม 2563   248 ครั้ง
Share :

แถลงข่าว ฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม GTX......

19 มีนาคม 2563   272 ครั้ง
Share :

รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

 ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมย์ 27 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   246 ครั้ง
Share :

พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งที่ 106 จัดสร้างโดย

 สโมสรไลออนส์ทุ่งสง-รัษฎา เฉลิมราชย์ 19 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   241 ครั้ง
Share :