พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งที่ 106 จัดสร้างโดย